Fakultet političkih nauka

Socijalna politika u praksi - izvještaji
Studenti druge godine (Socijalna politika i socijalni rad) su obavezni da predaju izvještaje sa prakse u utorak, 26. juna u terminu od 13 do 13:30h