Fakultet političkih nauka, 13.02.2018

Socijalna politika Crne Gore - vježbeVježbe iz predmeta Socijalna politika Crne Gore održaće se u ponedeljak, 19.februara :

Parni brojevi indexa sa početkom u 16.15h sala za gostujuće profesore ( bivša Studentska služba ) 

Neparni brojevi indexa sa početkom u 17.15h  sala za gostujuće profesore ( bivša Studentska služba ).