Fakultet političkih nauka

Popravni kolokvijumi
Popravni kolokvijumi iz ovog predmeta biće održani 26.5. od 9h.

Napomena: neophodno je prijaviti se na mejl saradnice u nastavi sa naznakom koji od kolokvijuma studenti žele da rade.

Broj posjeta : 31