Fakultet političkih nauka, 09.06.2020

Medijsko pravo - Završni ispitObavještavaju se studenti IV godine smjera Novinarstvo da će se Završni ispit iz predmeta Medijsko pravo održati u srijedu, 10.06.2020. godine u sali 2 prema sledećem rasporedu:

- 9:10h za studente sa parnim brojem indeksa (2/19; 4/19; 6/19; ...)

- u 9:45h za studente sa neparnim brojem indeksa (1/19; 3/19; 5/19; ...)

Napominju se studenti da na ispitu obavezno ponesu ispravu o identitetu.

Broj posjeta : 127