Fakultet političkih nauka, 12.09.2019

Pravo EU -promjena terminaIspit iz predmeta Pravo EU će se održati u utorak 17.09.2019. godine u 12:30h u kabinetu predmetne profesorice.

Broj posjeta : 157