Fakultet političkih nauka

Rezultati kolokvijuma i termin popravnog
U dodatku možete naći tabelu sa rezultatima kolokvijuma iz Psihologije politike.

Uvid u testove studenti mogu ostvariti u srijedu, 29. 11, nakon časa vježbi.

Popravni kolokvijum biće održan u srijedu, 20. 12. u terminu vježbi (17:15h).

Dokumenti