Fakultet političkih nauka, 18.11.2019

Važno obavještenje o predmetuOsnovni udžbenik za ispit je Uvod u političku psihologiju od Marthe Cottam, Beth Dietz–Uhlera, Elene Mastors i Thomasa Prestona koji je štampao izdavač MATE 2010 godine. Udžbenik se može naći u biblioteci Fakulteta. 

Studenti su dužni da, kao uslov za ispit, pripreme prezentaciju o jednoj od knjiga koje su navedene u produžetku obavještenja. Prisustvo mentorskoj nastavi će biti faktor u konačnoj ocjeni. 

Sljedeće konsultacije će se održati u četvrtak u 11h, kada će studenti moći da prijave svoju temu.

 Literatura:

Džejson Stenli, Kako funkcioniše fašizam: politika „mi protiv njih“, Beograd 2019

Alen Balok, Hitler – slika tiranije

Olivera Milosavljević: U tradiciji nacionalizma ili steropiti srpskih naintelektualaca XX veka o „nama“ i „drugima,

Radomir Konstantinovic, Filozofija palanke: folkrol, politika i rat
 
Ivan Čolović, Bordel ratnika

Gistav Le Bon: Psihologija gomila

Vojin Dimitrijević: Strohvlada: ogrled o ljudskim pravima i državnom teroru

Srdja Popović: One gorke suze posle

Olga Popović-Obradović: kakva i kolika država

Vladimir Gligorov: Zašto se zemlje raspadaju: Slučaj Jugoslavije

Vesna Pešić, Divlje društvo, kako smo došli dovde

I evo još tri dodatne knjige da bi vam izbor bio lakši:

Vjekoslav  Perica, Balkanski idoli

Ivo Žanić, Prevarena povijest
 
Elias Kaneti Masa i moć
Broj posjeta : 82