Fakultet političkih nauka, 27.10.2017

Termin i gradivo za kolokvijumKolokvijum iz Psihologije politike biće održan u petak, 24. novembra, u 9h, sala 2.

Za kolokvijum se sprema gradivo iz knjige Uvod u političku psihologiju, Cottam, Martha, Dietz-Uhler, Beth, Mastors, M. Elena, Preston, Thomas, MATE, Zagreb, 2010, poglavlja:

    1. Uvod u političku psihologiju
    2. Ličnost i politika
    3. Spoznaja, socijalni identitet, emosije i stavovi u političkoj psihologiji
    4. Politička psihologija grupa
    5. Istraživanja političkih vođa

+ Rječnik – str. 277