Fakultet političkih nauka, 19.12.2018

ObavjestenjeČasovi iz Evropskog radnog prava biće održani u četvrtak, 20.12.2018. godine,
sa početkom u 18.30h.