Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 30.10.2017

Drugi domaći zadatakU prilogu je postavka drugog domaćeg zadatka. Pitanja mogu poslužiti kao dio pripreme za kolokvijum.

Izrade se predaju u utorak, 7. novembra 2017. godine, u terminu vježbi. Naknadno predati zadaci neće biti bodovani.

Dokumenti