Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Četvrti domaći zadatak
U prilogu je postavka četvrtog domaćeg zadatka. Izrade se predaju u utorak, 26. decembra 2017. godine, u terminu vježbi. Izrade se ne predaju u terminu popravnog kolokvijuma.

Dokumenti