Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 30.10.2017

Evidencija dosadašnjih aktivnostiU prilogu je tabela sa pregledom evidencije dosadašnjih aktivnosti studenata na predmetu Primijenjena informatika. Eventualno uočene nepravilnosti potrebno je prijaviti predmetnom saradniku, putem e-maila na adresu milosb@ac.me.

Dokumenti