Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena
U prilogu su rezultati završnog ispita sa predlogom ocjena. Kako je ranije najavljeno, popravni ispit održaće se u srijedu, 24. januara 2018. godine sa početkom u 9 časova, u računarskoj učionici.

Dokumenti