Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Ispit avgust/septembar
Studenti koji su prijavili ispit u avgustovskom roku treba da se jave predmetnom nastavniku na mail: analf@ucg.ac.me 

najkasnije do 8.9 2021. do 12h.

Broj posjeta : 23