Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 05.12.2019

Evidencija 9, II kolokvijum i nastavak radaII kolokvijum je 11. decembra, u terminu nastave (do jedne pisane stranice za svaku od navedenih tema u ECTS katalogu, za V do  IX sedmicu rada, osim za one kojih je student oslobođen). Kolokvijum će trajati 45 minuta.

Istog dana, na sledećem času, nastavićemo rad (tema predviđena za X sedmicu po ECTS katalogu), na uobičajeni način. 

Popravni termin za I i II kolokvijum biće dogovoren sa studentima u dogledno vrijeme.

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 117