Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 14.12.2019

Evidencija 10 (rezultati II kolokvijuma) i nastavak radaU srijedu 18.XII nastavljamo rad na tematskim cjelinama za 11. i 12. sedmicu rada po ECTS katalogu.

Popravni I i II kolokvijum će biti održan u srijedu 25.XII (za I kolokvijum cjeline od 1-4. seedmice, za kolokvijum II cjeline od 5-9. sedmice po ECTS katalogu)

Termin za završne ispite biće dogovoren sledeće srijede, 18. XII. Na završnom ispitu student će izlagati one tematske cjeline  (po sedmicama iz ECTS kataloga) koje nije uradio tokom nastave i kolokvijuma (vidjeti u Evidenciji).

 

Broj posjeta : 324