Metalurško-tehnološki fakultet

dodatni rok za studente u izolaciji
Studenti koji su bili u izolaciji u terminu redovnog i popravnog kolokvijuma mogu naknadno da polazu kolokvijum:

30.12.2020.u 8h i 30min u sali 101

Broj posjeta : 345