Centar za materijale i tehnologiju

Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Metalurško-tehnološkom fakultetu, kao podorganizaciona jedinica  uspostavljen je Centar za materijale i tehnologiju (CMT) koji je predviđen za obavljanje naučnog, stručnog i istraživačkog rada, kao i organizaciju naučnih i stručnih skupova. U centru je planirano: obavljanje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja iz oblasti: materijala, neorganskih i organskih tehnologija, praćenje tehnhološkog transfera prema biznis sektoru, koncipiranje projektnih aplikacija za nacionalne, evropske i druge fondove i izrada studija i drugih stručnih dokumenata. Poslove u...
Image
Centar za materijale i tehnologiju

Projekat DETT

Image
Centar za materijale i tehnologiju

Projekat REM-MTF