Metalurško-tehnološki fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Vanja Asanović
dr Vanja Asanović

prodekan-za NIR i međunarodnu saradnju

dr Nebojša Tadić
dr Nebojša Tadić

prodekan za finansije

dr Ivana Bošković
dr Ivana Bošković

prodekan za nastavu

Angažovano osoblje

dr Vanja Asanović
dr Vanja Asanović

redovni profesor

dr Nada Blagojević
dr Nada Blagojević

redovni profesor

dr Ivana Bošković
dr Ivana Bošković

redovni profesor

dr Kemal Delijić
dr Kemal Delijić

redovni profesor

dr Veselinka Grudić
dr Veselinka Grudić

redovni profesor

dr Željko Jaćimović
dr Željko Jaćimović

redovni profesor

dr Zorica Leka
dr Zorica Leka

redovni profesor

dr Irena Nikolić
dr Irena Nikolić

redovni profesor

dr Žarko Radović
dr Žarko Radović

redovni profesor

dr Mira Vukčević
dr Mira Vukčević

redovni profesor

dr Darko Vuksanović
dr Darko Vuksanović

redovni profesor

dr Jelena Šćepanović
dr Jelena Šćepanović

vanredni profesor

dr Milena Tadić
dr Milena Tadić

vanredni profesor

dr Biljana Zlatičanin
dr Biljana Zlatičanin

vanredni profesor

dr Jana Mišurović
dr Jana Mišurović

stručni saradnik dr

dr Maja Vratnica
dr Maja Vratnica

viši stručni saradnik dr

dr Snežana Vukanović
dr Snežana Vukanović

stručni saradnik dr

mr Aleksandra Gezović
mr Aleksandra Gezović

saradnik u nastavi mr

mr Dragan Radonjić
mr Dragan Radonjić

stručni saradnik mr

mr Mia Stanković
mr Mia Stanković

saradnik u nastavi mr

 Milica Odalović
Milica Odalović

stručni saradnik

 Stamenka Radović
Stamenka Radović

viši laborant (240ECTS)

 Šutović Milena
Šutović Milena

saradnik u nastavi

 Čedomir Milić
Čedomir Milić

viši laborant

 Nina Mugoša
Nina Mugoša

viši laborant

Dopunski rad i spoljna saradnja