Metalurško-tehnološki fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Žarko Radović

prodekan za finansije

dr Nada Blagojević

prodekan za nastavu

prof dr - Vukašinović Pešić Vesna

rukovodilac studijskog programa

dr Nada Jauković

rukovodilac studijskog programa

dr Milena Tadić

rukovodilac studijskog programa

Angažovano osoblje

dr Vanja Asanović

redovni profesor

dr Nada Blagojević

redovni profesor


dr Kemal Delijić

redovni profesor

dr Veselinka Grudić

redovni profesor

dr Željko Jaćimović

redovni profesor

dr Nada Jauković

redovni profesor

dr Zorica Leka

redovni profesor

dr Mitar Mišović

redovni profesor

dr Žarko Radović

redovni profesor

dr Mira Vukčević

redovni profesor

dr Darko Vuksanović

redovni profesor

dr Ivana Bošković

vanredni profesor

dr Irena Nikolić

vanredni profesor

dr Jelena Šćepanović

vanredni profesor

dr Milena Tadić

vanredni profesor

mr Dragan Radonjić

saradnik u nastavi

Stamenka Radović

viši laborant (240ECTS)

mr Mia Vlahović

saradnik u nastavi

dr Maja Vratnica

saradnik u nastavi

mr Snežana Vukanović

saradnik u nastavi

Gordana Vuksanović

viši laborant (240ECTS)

Bojana Zindović

stručni saradnik

Čedomir Milić

viši laborant

Nina Mugoša

viši laborant

Dopunski rad i spoljna saradnja