Metalurško-tehnološki fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Nebojša Tadić

prodekan za finansije

dr Ivana Bošković

prodekan za nastavu

Angažovano osoblje

dr Vanja Asanović

redovni profesor


dr Nada Blagojević

redovni profesor

dr Ivana Bošković

redovni profesor

dr Kemal Delijić

redovni profesor

dr Veselinka Grudić

redovni profesor

dr Željko Jaćimović

redovni profesor

dr Zorica Leka

redovni profesor

dr Irena Nikolić

redovni profesor

dr Žarko Radović

redovni profesor

dr Mira Vukčević

redovni profesor

dr Darko Vuksanović

redovni profesor

dr Jelena Šćepanović

vanredni profesor

dr Milena Tadić

vanredni profesor

dr Maja Vratnica

viši stručni saradnik dr

Gezović Aleksandra

saradnik u nastavi mr

mr Jana Mišurović

saradnik u nastavi mr

mr Mia Stanković

saradnik u nastavi mr

mr Dragan Radonjić

stručni saradnik

Stamenka Radović

viši laborant (240ECTS)

mr Snežana Vukanović

stručni saradnik

Čedomir Milić

viši laborant

Nina Mugoša

viši laborant