Metalurško-tehnološki fakultet

Zaposleni


Rukovodstvo

dr Vanja Asanović

prodekan-za NIR i međunarodnu saradnju

dr Nebojša Tadić

prodekan za finansije

dr Ivana Bošković

prodekan za nastavu

Angažovano osoblje

dr Vanja Asanović

redovni profesor

dr Nada Blagojević

redovni profesor

dr Ivana Bošković

redovni profesor


dr Kemal Delijić

redovni profesor

dr Veselinka Grudić

redovni profesor

dr Željko Jaćimović

redovni profesor

dr Zorica Leka

redovni profesor

dr Irena Nikolić

redovni profesor

dr Žarko Radović

redovni profesor

dr Mira Vukčević

redovni profesor

dr Darko Vuksanović

redovni profesor

dr Jelena Šćepanović

vanredni profesor

dr Milena Tadić

vanredni profesor


dr Biljana Zlatičanin

vanredni profesormr Aleksandra Gezović

saradnik u nastavi

dr Jana Mišurović

saradnik u nastavi

Milica Odalović

stručni saradnik

mr Dragan Radonjić

saradnik u nastavi

Stamenka Radović

viši laborant (240ECTS)

mr Mia Stanković

saradnik u nastavi

dr Maja Vratnica

saradnik u nastavi

dr Snežana Vukanović

saradnik u nastavi

Čedomir Milić

viši laborant

Nina Mugoša

viši laborantDopunski rad i spoljna saradnja