Fakultet političkih nauka

Završni ispit - termin
Završni ispit iz predmeta Uvod u političke nauke održaće se u sljedećim terminima:

Politikologija-međunarodni odnosi  08.00h (Sala 2)

Socijalni rad i socijalna politika odnosi  08.00h (Sala 4)

Medijska studije i novinarstvo + studenti sa ranijih godina 08.30h (Sala 4)