Fakultet političkih nauka, 28.05.2018

Savremena politička istorija - Konačni bodovi i termin ispita 

U prilogu se nalazi tabela sa konačnim brojem bodova prije završnog ispita.

Usmeni završni ispit za studente koji putuju će se održati 30. maja sa početkom u 17h.

Usmeni završni ispit za ostale studente će se održati 14. juna sa početkom u 8h.

O terminu popravnog ispita studenti će biti naknadno obaviješteni.

Dokumenti