Građevinski fakultet

Odbrana seminarskih radova
Studenti će izlagati seminarske radove 12. maja 2022. planirana u sali 008, u 16h, prema slećem rasporedu:

 

Marija

Lakić

Medicinski otpad. Radioaktivni otpad

Aleksa

Antović

Termički tretmani otpada

Danica

Đurović

Sakupljanje i moguće  korišćenje deponijskog gasa 

Miloš

Vujošević

Pogonski objekti i infrastrukturna oprema deponije

Haris

Džogović

BIOLOŠKI TRETMAN KOMUNALNOG ČVRSTOG OTPADA

Marija

Jovanović

Reciklaža guma i plastike

Omar

Redžić

Sastavni djelovi sanitarne deponije

Milić

Ivanović

Elektronski otpad i njegova reciklaža

Vuk

Mijatović

Zakonska regulativa u oblasti upravljanja otpadom u EU i u Crnoj Gori

Milivoje

Maslovarić

Sakupljanje i tretman  ocjednih voda

Broj posjeta : 155

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.