Građevinski fakultet, 26.03.2018

Termini odbrane seminarskih radovaTermini odbrane seminarskih radova su:

- 3. maj 2018. godine-četvrtak, od 8:30-10:00h, sala 04B (studenti sa brojem indeksa od 1/2017 do 7/2017);

- 9. maj 2018. godine-srijeda, od 8:30-10:00h, sala 006 (studenti sa brojem indeksa od 8/2017 do 14/2017);

- 14. maj 2018. godine-ponedjeljak, od 8:30-10:00h, sala 04B (studenti sa brojem indeksa od 15/2017 do 20/2017).

Student je u obavezi da pripremi prezentaciju svog seminarskog rada, kao i da donese odštampan primjerak rada.

Časovi planirani za 30.april i 7. maj će se održati 3. maja i 9. maja 2018.