Građevinski fakultet, 05.03.2019

Termin održavanja kolokvijuma i odbrane seminarskog radaKolokvijum iz predmeta UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA će se održati 13.05.2019., ponedjeljak, u sali 105, sa početkom u 8:15h

 

Popravni kolokvijum iz predmeta UPRAVLJANJE I TEHNOLOGIJA ČVRSTOG OTPADA će se održati 17.05.2019., petak, u sali 105, sa početkom u 9:15h

 

U prilogu je spisak studenata, sa datumima prezentacije seminarskih radova. Prezentacije će se održavati u sali nastave u terminu od 8:15h

 

 

Dokumenti