Fakultet političkih nauka, 06.11.2017

Pretpristupna podrška EU - termin kolokvijumaKolokvijum iz predmeta predmeta Pretpristupna podrška EU zakazan je za ponedeljak, 13.novembra sa početkom u 10h.