Fakultet političkih nauka, 18.12.2019

Termin ispitaIspit iz predmeta Pretpristupna podrška EU će se održati u ponedjeljak 13. januara 2020. sa pocetkom u 17.00 sati. 

Popravni ispit je zakazan za ponedjeljak 3. februar 2020. sa početkom u 17.00 sati.

Broj posjeta : 140