Fakultet političkih nauka, 31.08.2020

PRETPRISTUPNA PODRŠKA EU - septembarski ispitni rok 

Ispit iz predmeta PRETPRISTUPNA PODRŠKA EU, kod dr Dragana Đurića, u septembarskom ispitnom roku održaće se u sljedećim terminima:

I ispitni termin - 03.09.2020. godine sa početkom u 16.00 časova,

II ispitni termin - 17.09.2020. godine sa početkom u 16.00 časova.

Broj posjeta : 67