Preliminarna rang lista za upis na integrisane studije
Preliminarna rang lista za upis na integrisane studije

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu studija na Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2024/25. godinu, dostupna je u prilogu.

U skladu sa Konkursom, primljeni su kandidati zaključno sa rednim brojem 50.

UVID U TESTOVE

Kandidati mogu podnijeti Zahtjev  za uvid u testove Komisiji za upis Arhitektonskog fakulteta, elektronski,  do četvrtka, 04.07.2024. do 08h (forma zahtjeva je dostupna u prilogu). Potpisane zahtjeve poslati  Studentskoj službi Arhitektonskog fakulteta na email: assluzba@ucg.ac.me. Uvid u radove kandidati će moći izvršiti istog dana, 04.07.2024. od 09 do 10h u sali 138 Tehničkih fakulteta. 

Ukoliko kandidati imaju prigovor na rang listu, isti mogu podnijeti Centralnoj upisnoj komisiji, u roku od 24 h od objavljivanja preliminarne rang liste. Prigovor predati u dekanat Arhitektonskog fakulteta. 

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

UPIS KANDIDATA ĆE SE VRŠITI   04.07.2024. OD 11h DO 15h i 05. 07.2024. OD 09 DO 14 h, U STUDENTSKOJ SLUŽBI (zgrada Tehničkih fakulteta).

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

  1. originalna svjedočanstva I, II, III I IV razreda završene srednje škole
  2. originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu
  3. ovjerena kopija diplome “Luča” i originalna diploma“Luča” na uvid.
  4. kopija biometrijske lične karte (ko nema biometrijsku ličnu kartu podsnosi Izvod iz knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  5. indeks sa unaprijed popunjenom prvom stranom
  6. dvije identične fotografije (format za indeks)
  7. jedan popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari)

Kandidati koji budu stekli pravo upisa, obavezni su da se upišu zaključno sa petkom, 05.07.2024. godine, do 14 h

Za kandidate koji ne budu donijeli potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

Ugovor o studiranju budući studenti potpisuju elektronski nakon završetka procedure upisa u studentskoj službi fakulteta ili akademije na koje su aplicirali. Nakon prijema studenta, na portalu e-Upis (upisi.edu.me) dostupna je elektronska verzija njihovog Ugovora o studiranju, koju studenti mogu elektronski potpisati i postaviti na e-Upis sajt.

Detaljna uputstva za elektronsko potpisivanje ugovora o studiranju su dostupna na platformi upisi.edu.me. Ovaj proces će studenti moći da realizuju od perioda upisa u julu do kraja septembra. Na linku ispod su dostupne detaljnije informacije.

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/182314-elektronsko-potpisivanje-ugovora-o-studiranju-poslednji-korak-upisa

 

 

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.