Laboratorija za termičku obradu

02.03.2022


Laboratorija za termičku obradu

Nastavno osoblje: prof. dr Vanja Asanović

Laborant: Stamenka Radović

U Laboratoriji za termičku obradu studenti se osposobljavaju za izbor postupaka i parametara termičke obrade metalnih materijala, kao i eksperimentalno sprovođenje tih postupaka i tumačenje dobijenih rezultata. U cilju uspješne realizacije nekog postupka termičke obrade u okviru laboratorijske vježbe, pravilno se razrađuje, priprema, izvodi i kontroliše svaka faza tog postupka. Praktikum iz termičke obrade metala koji sadrži teorijske i praktične osnove, kao i plan izrade laboratorijskih vježbi, dostupan je studentima i njegova primjena stvara preduslove za samostalan rad u laboratoriji. Polazeći od specifičnosti faznih transformacija koje se odigravaju u toku različitih vidova termičke obrade, studenti se obučavaju za kontrolu mikrostrukture termički obrađenih metalnih materijala u cilju obezbjeđenja zahtijevanih upotrebnih osobina.

U laboratoriji za temičku obradu se realizuju postupci žarenja i kaljenja različitih metalnih materijala, u sklopu izrade završnih, specijalističkih i master radova, kao i za potrebe istraživanja u okviru naučno-istraživačkih projekata i doktorskih disertacija.

Broj posjeta : 176


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.