Kontakt
Dekan:

dr Veselinka Grudić
grudicv@ac.me

 

Prodekan za nastavu:

dr Ivana Bošković
ivabo@ac.me

 

Prodekan za finansije:

dr Nebojša Tadić 
nebojsa@ac.me

 

Prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju:

dr Vanja Asanović 
vanjaa@ucg.ac.me

 

Sekretar Fakulteta:

Seka Šekularac-Petrović
seka@ac.me

 

Dekanat:

tel/fax: 020 245 406
e-mail mtf@ac.me

 

Pravna služba:

Seka Šekularac-Petrović,dipl. pravnik, sekretar MTF-a
tel/fax: 020 243 806
e-mail seka@ac.me

 

Studentska služba:

Dejana Popović, referent za studentska pitanja
tel: 069 374 746
e-mail studentskasluzba.mtf@ac.me

 

Računovodstvo:

Tanja Bulatović dipl.ecc., sef racunovodstva MTF
tel 069 188 017 
fax 020 245 406
e-mail tanjab@ac.me

 

IT administracija:

Dejan Kastratović, dipl. fizičar, IT administrator
tel: 069 322 216
e-mail dkastratovic@ac.me

 

Žiro račun: 510-2435-10 CKB
PIB: 02016702
PDV: 30/31-03951-6
Adresa: Metalurško-tehnološki fakultet, Cetinjski put, 81000 Podgorica

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.