Metalurško-tehnološki fakultet

Kontakt
Dekan:

prof. dr Mira Vukčević
mirav@ac.me

 

Prodekan za nastavu:

prof. dr Nada Blagojević
nadab@ac.me

 

Prodekan za naučnoistraživački 
rad i finansije:

Prof. dr Žarko Radović 
zarkor@ac.me

 

Rukovodilac studijskog programa
"Metalurgija":

prof. dr Nada Jauković
nada@ac.me

 

Rukovodilac studijskog programa
„Hemijska tehnologija“:

doc. dr Vesna Vukašinović-Pešić 
vesnav@ac.me

 

Rukovodilac studijskog programa
"Zastita zivotne sredine":

doc. dr Milena Tadić
milenak@ac.me

 

Sekretar Fakulteta:

Seka Šekularac-Petrović
seka@ac.me

 

Dekanat:

tel/fax: 020 245 406
e-mail mtf@ac.me

 

Pravna služba:

Seka Šekularac-Petrović,dipl. pravnik, sekretar MTF-a
tel/fax: 020 243 806
e-mail seka@ac.me

 

Studentska služba:

Dejana Popović, referent za studentska pitanja
tel: 069 374 746
e-mail studentskasluzba.mtf@ac.me

 

Računovodstvo:

Tanja Bulatović dipl.ecc., sef racunovodstva MTF
tel 069 188 017 
fax 020 245 406
e-mail tanjab@ac.me

 

IT administracija:

Dejan Kastratović, dipl. fizičar, IT administrator
tel: 069 322 216
e-mail dkastratovic@ac.me

 

Žiro račun: 510-2435-10 CKB
PIB: 02016702
PDV: 30/31-03951-6
Adresa: Metalurško-tehnološki fakultet, Cetinjski put, 81000 Podgorica