Metalurško-tehnološki fakultet

Prezentacija Fonda za inovacije na MTF-u
Fond za inovacije Crne Gore je danas na Metalurško-tehnološkom fakultetu održao prezentaciju o svojim aktivnostima i projektima koje realizuje.

Fond za inovacije je osnovala država kao krovnu institucija za implementaciju mjera i programa inovacione politike namijenjene mikro, malim i srednjim preduzećima, koji će imati ključnu ulogu u transferu tehnologija između naučno-istraživačkih institucija i preduzeća.

Kroz svoje aktivnosti, Fond za inovacije Crne Gore ima za cilj da značajno ojača inovativno preduzetništvo u zemlji, doprinese efikasnijoj implementaciji Strategije pametne specijalizacije, kao i da privrednim društvima omogući pružanje stručne podrške od strane naučno-istraživačkih ustanova u cilju unapređenja njihove konkurentnosti na tržištu, kroz razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa, kao i korišćenja ekspertskih tehničkih znanja za potrebe razvoja raznih inovativnih procesa. 

Broj posjeta : 69

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.