Metalurško-tehnološki fakultet, 27.02.2019

Nova oprema na Metalurško-tehnološkom fakultetuNa Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore nabavljena je nova oprema koja je već instalirana u laboratorijama Fakulteta. Nabavka opreme je dio stalnog procesa osavremenjavanja nastave. 

"Potreba da učestvujemo u stalnom napretku nauke i tehnologije u oblastima bitnim za naš fakultet, zahtjeva konstantnu nabavku nove opreme", saopštili su sa Fakulteta.

Oprema je nabavljena sredstvima Univerziteta Crne Gore, a u laboratorijama su instalirani ove nedjelje sljedeći elementi:

  • EcoMet™ 30 Manual Single Grinder Polisher - uređaj za ručno brušenje/poliranje metalografskih uzoraka
  • PalmSens4, Potentiostat/Galvanostat/Impedance Analyzer - prenosivi potenciostat/galvanostat sa analizom impedanse
  • LEOI-110 Disc Polarimeter - polarimetar
  • Highland® Portable Precision Balances: HCB 302 - tehnička vaga