Metalurško-tehnološki fakultet, 19.04.2019

MTF dodijelio diplome svršenim studentima na 46. godišnjici svoga radaFOTO ALBUM

Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore proslavio je danas 46 godina rada dodjelom diploma, nagrađivanjem najboljih studenata i uručenjem zahvalnica tradicionalnim partnerima Unipromu - Kombinat aluminijumu, Pivari “Trebjesa” i Željezari „Toščelik“ iz Nikšića, kao nastavnim bazama za praktičnu obuku studenata.

Dekanica Metalurško-tehnološkog fakulteta prof. dr Mira Vukčević osvrnula se na razvoj fakulteta koji je, kroz svoju istoriju, nastojao da se, kroz otvaranje novih studijskih programa i inovaciju postojećih, prilagodi novim tržišnim uslovima.

„Od svog početka, Fakultet ima dobru saradnju sa industrijom u oblasti metalurgije i hemijske tehnologije u Crnoj Gori, koja se ogleda u naučno-stručnoj saradnji, kao i kroz kontakte u zapošljavanju naših kadrova“, istakla je dekanica Vukčević.

Fakultet je, navela je, tokom decenija svog rada imao podršku  u projektnoj saradnji, u organizovanju praktičnih vježbi, studijskih posjeta.

„Veliki broj firmi u okruženju je na spisku kompanija koje su nastavna baza fakulteta, a sa 10 njih je već potpisan ugovor o realizaciji praktične nastave koja, kao obavezan predmet i vid nastave, po reorganizovanom nastavnom planu, počinje od ljetnjeg semestra sljedeće studijske godine“, najavila je dekanica Vukčević.

Ona je istakla i rad nastavnika i saradnika Fakulteta na naučnoistraživačkom polju, koji se, uprkos tome što su malobrojni, sa brojem objavljenih radova u indeksiranim publikacijama nalaze u samom vrhu objavljenih radova po univerzitetskim jedinicama na Univerzitetu Crne Gore. Gotovo svi saradnici i nastavnici su uključeni kao istraživači u nacionalne projekte ili projektne aktivnosti nacionalnih projekata i evropskih programskih okvira (Eureka, Cost, INVO HERIC, Horizont 2020 EIT).

Metalurško tehnološki fakultet ima i realizuje bilateralnu saradnju sa Austrijom, Slovenijom, Hrvatskom i Bosnom, Srbijom, Italijom, Mađarskom, Bosnom I Hercegovinom, Austrijom.

Na današnjoj svečanosti dodijeljeno je 46 bečelor diploma, 31 diploma specijaliste, i dvije diplome za stepen magistra Hemijske tehnologije.

Nagrađeni najbolji studenti na osnovnim studijama su Milan Đukanović, (Metalurgija), Marija Kaluđerović (Hemijska tehnologija), dok su na specijalističkim (Zaštita životne sredine) nagrađeni Slađana Mušikić, Tanja Vučić i Bojana Nikić.

Zahvalnice u ime kompanija primili su Nebojša Dožić, iz Uniprom Kombinata Aluminijuma, Ivana Vavić Milić iz Željezare „Toščelik“ i Natalija Milić, menadžer korporativnih komunikacija Pivare „Trebjesa“.

Proslavi jubileja prisustvovao je i rektor  Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica, prorektorica prof. dr Đurđica Perović, dekani, profesori, predstavnici Ministarstva nauke i Ministarstva prosvjete i poslovni saradnici Metalurško-tehnološkog fakulteta. 

 

https://portalanalitika.me/clanak/332107/mtf-dodijelio-diplome-svrsenim-studentima-na-46-godisnjici-svoga-rada

https://www.antenam.net/drustvo/117555-mtf-dodijelio-diplome-svrsenim-studentima-na-46-godisnjici-rada

https://volimpodgoricu.me/2019/04/19/mtf-dodijelio-diplome-svrsenim-studentima-na-46-godisnjici-svoga-rada/

 

Dokumenti

Broj posjeta : 1561