Metalurško-tehnološki fakultet, 27.08.2019

Na studijskom programu Metalurgija i metali 24 mjestaX

Na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore,  u III  roku za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, ima 24 slobodna mjesta na studijskom programu Metalurgija i materijali. 

Prijave na konkurs podnose se u srijedu i četvrtak, 28.  i 29. avgusta 2019.godine, do 15.00 časova.

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/50430-tekst-konkursa-za-upis-studenata-u-i-godinu-osnovnih-studija-ucg-za-2019-20-godinu-iii-upisni-rok

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

 

 Uz prijavu za upis, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

- originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

- originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;

- diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu;

- kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa

  posebnim propisom;

- diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom  ili

  međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se u utorak, 3. septembra 2019. godine, do 15,00 časova.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18).

Pravilnik je dostupan na linku:

(https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_6/objava_3716/fajlovi/PRAVILNIK%20O%20BLIZIM%20USLOVIMA%20KRITERIJUMIMA%20I%20POSTUPKU%20UPISA%20U%20I%20GODINU%20STUDIJA_2.pdf)

 

 

Metalurško-tehnološki fakultet

Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica

Telefon: + 382 20 245 406

Faks: + 382 20 245 406

Mail: mtf@ucg.ac.me

Adresa:https://www.ucg.ac.me/mtf 

 

Image

Broj posjeta : 365