Metalurško-tehnološki fakultet, 27.09.2017

Ugovor o praktičnoj nastavi sa Kombinatom aluminijuma PodgoricaX

Dana 10.09.2017. godine potpisan je ugovor između Metalurško-tehnološkog fakulteta i Kombinata aluminijuma Podgorica o obavljanju praktične nastave studenata van Univerziteta Crne Gore