Metalurško-tehnološki fakultet

Dodatni kovid rok – septembar 2021
Obaviještavaju se studenti Metalurško-tehnološkog fakulteta da će se dodatni kovid rok za studente koji zbog obolijevanja od korona virusa ili samoizolacije nisu bili u mogućnosti da pristupe ispitima u redovnom septembarskom roku, da će se dodatni ispitni kovid rok organizovati od 27. do 29septembra 2021. godine.

Studenti su dužni da referentima u studenstkoj službi dostave rješenje o samoizolaciji ili pozitivan nalaz testa lično do 22. septembra 2021. godine ili putem mejlova studentskasluzba.mtf@gmail.com. Ukoliko se studenti obraćaju mejlom, potrebno je navesti ime i prezime, kontakt (imejl i broj telelefona), broj indeksa i navesti predmete koje prijavljuju.

Raspored polaganja ispita za dodatni kovid rok biće pravovremeno oglašen na sajtu Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Broj posjeta : 121