Metalurško-tehnološki fakultet

UPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U 1. GODINU  OSNOVNIH   STUDIJA NA MTF-u  U  III UPISNOM ROKU
UPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U 1. GODINU  OSNOVNIH   STUDIJA NA METALURŠKO-TEHNOLOŠKOM FAKULTETU  U  III UPISNOM ROKU SE VRŠI U STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA U TERMINIMA:

Srijeda 08.09.2021. od  11:00 - 13:00

Četvrtak 09.09.2021 od 11:00-13:00

Petak 10.09.2021 od  11:00-13:00

KANDIDATI SU OBAVEZNI DA DOSTAVE SLJEDEĆA DOKUMENTA:

  1. originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno  stručnom ispitu;
  2. originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim  razredima  srednjeg obrazovanja;
  3. diploma “Luča” (ukoliko je diploma bodovana);
  4. kopija biometrijske lične karte;
  5. Indeks  SA UREDNO POPUNJENOM PRVOM STRANOM;
  6. 2 fotografije  (JEDNU ZALIJEPITI NA PREDVIĐENO MJESTO  U INDEKSU, A  DRUGU NA ŠV-OBRASCU);
  7. 2 prijavana lista (ŠV-OBRASCA, KOJI SE MOGU KUPITI U  KNJIŽARAMA I PREDAJU SE POPUNJENI).

 

UKOLIKO KANDIDAT, KOJI JE STEKAO PRAVO UPISA NA  METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, NE OBAVI UPIS U NAZNAČENOM  VREMENSKOM PERIODU, SMATRAĆE SE DA JE ODUSTAO OD UPISA

Broj posjeta : 118