Metalurško-tehnološki fakultet

Obavještenje o odbrani magistarskog rada, Slađana Goranović
UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U PODGORICI

O B A V J E Š T A V A

  Slađana Goranović, Spec. Sci. hemijske tehnologije, braniće master rad pod nazivom:

„Ispitivanje mehanizma i kinetike sorpcije teških metala na geopolimernim materijalima“,

 

dana 22.09.2021, godine, sa početkom u 10,00 časova, u Sali 202, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr Mira Vukčević, redovni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, predsjednik,
  2. dr Ivana Bošković, vanredni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, mentor,
  3. dr Veselinka Grudić, redovni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, član.

Podgorica, 13.09.2021. godine

Broj posjeta : 83