Metalurško-tehnološki fakultet

NAGRADNI KONKURS FONDA NENADA M. KOSTIĆA
Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke ove godine će po dvadeset prvi put nagraditi diplomce osnovnih i master studija za najbolje završne radove i pohvaliti njihove mentore. U prilogu je Konkurs i obrazac za prijavu.

Fond će nagraditi autore i pohvaliti mentore dva najbolja rada odbranjena u periodu od 1. aprila 2021. do 31. marta 2022. godine. Novčane nagrade iznosiće 1050, odnosno 900 evra. Nenagrađeni kandidati dobiće po jedan grafički list srpskih likovnih umetnika.

Fond će dodeliti vankonkursnu nagradu od 1.050 evra po svome izboru, bez prijavljivanja kandidata. 

Konkurs traje od 10. marta do 17. aprila 2022. godine. Kandidati se na konkurs prijavljuju sami. Prijavu mogu dobiti od bilo kog člana Upravnog odbora ili pismom upućenim na e-adresu: tatjanad@chem.bg.ac.rs. Uz prijavu se prilaže po jedan primerak sledećih dokumenata:

  • biografija, ne duža od jedne strane, sa podacima o srednjoškolskom obrazovanju, univerzitetskim studijama, karijeri i eventualnim nagradama i uspesima,
  • master ili diplomski rad,
  • uverenje o odbranjenom radu,
  • uverenje o položenim svim ispitima na osnovnim i master studijama sa ocenama,
  • dve poverljive preporuke merodavnih osoba koje dobro poznaju rad kandidata, poslate na e-adresu: tatjanad@chem.bg.ac.rs,
  • spisak i kopije objavljenih radova i saopštenja.

 

Prijavu i neophodne priloge poslati na e-adresu: tatjanad@chem.bg.ac.rs.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 132

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.