OBAVJEŠTENJE o dodatnim ispitnim rokovimaTermini i rokovi za realizaciju dva dodatna ispitna roka za studente završne godine osnovnih studija koji imaju neprijavljen i/ili nepoložen samo jedan predmet sa osnovnih studija su:

-Prijava ispita vršiće se 26. septembra 2022. u studentskoj službi Fakulteta lično u terminu rada studentske službe od 11h-14h ili putem E-mail :studentskasluzba.mtf@gmail.com  na Formularu koji je u prilogu i uz dokaz o izvršenoj uplati za predmet prema odluci Upravnog odbora

-Polaganje 27. septembra 2022. (I rok) u dogovoru sa predmetnim nastavnicima.

-Verifikacija ocjena na vijećima za ovaj rok izvršiće se zaključno sa 28. septembrom 2022.

-Izdavanje uvjerenja o završenim osnovnim studijama vršiće se 29. septembra 2022.

-Prijave za drugi dodatni ispitni rok vršiće se 30 septembra 2022.

-Dodatni ispitni rok(II termin) će se organizovati 3. oktobra 2022. u dogovoru sa predmetnim nastavnicima

-Verifikacija ocjena na vijećima za ovaj rok vršiće se 4. oktobra 2022.

-Izdavanje uvjerenja o završenim osnovnim studijama vršiće se 5. oktobra 2022.

-Visina naknade za polaganje ispita u dodatnom ispitnom roku utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. iz 2020. godine (član 6.) i iznosi 50 eura po predmetu.

Žiro račun Fakulteta je: 510-2435-10.

Dokumenti

Broj posjeta : 360


Pridružite nam se na društvenim mrežama
Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.