Konkurs prijem u radni odnos - stručni saradnik za studijsku 2022/23. godinu
UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

PODGORICA – Cetinjski put bb. Podgorica

 

 

r a s p i s u j e

K O N K U R S

 

  1. za prijem u radni odnos – STRUČNI/A SARADNIK/CA, na određeno vrijeme - za studijsku 2022/23. godinu, uz probni rad od šest mjeseci, za Oblast opšte i neorganske hemije, 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidat  treba da ispunjava i posebne uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na MTF: visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII1nivo) odgovarajuće struke za određeni studijski program, 1 godina radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.

Kandidat  uz prijavu podnosi sljedeću dokumentaciju:

- Radnu biografiju (CV)

- Fotokopiju lične karte 

- Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta

- Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci)

- Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja

- Dokaz (uvjerenje/potvrdu) o potrebnom radnom iskustvu

- Dokaz (uvjerenje/potvrdu) o poznavanju rada na računaru

 

Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom, u orginalu ili u ovjerenoj kopiji, dostaviti u roku od osam dana od dana objavljivanja konkursa, Metalurško-tehnološkom fakultetu u Podgorici, Cetinjski put bb.

 Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Kontakt podaci poslodavca:

Telefon: 020 243 806

E-mail: mtf@ucg.ac.meNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.