Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd: Rok za prijavu 13. februar 2023.
Erasmus+ konkurs za Akademiju tehničkih strukovnih studija Beograd (Beogradska politehnika)

https://atssb.edu.rs/

https://www.politehnika.edu.rs/

https://www.politehnika.edu.rs/saradnja/medjunarodna-saradnja

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u ljetnjem semestru akademske 2022/23.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti Metalurško-tehnološkog fakulteta UCG.

STUDENTI

Nivo studija: Osnovne studije/Master

Oblast studija: Zaštita životne sredine

Broj stipendija: 1

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
  3. Potvrdu o studiranju prevedenu na engleski jezik
  4. Dokaz o znanju engleskog jezika (B2) ukoliko je nastava na engleskom jeziku
  5. CV u Europass formatu motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
  7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
  8. Kopija pasoša
  9. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
  10. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

Kandidati ne moraju podnositi prevod dokumentacije ovjeren od strane sudskog tumača.

NapomenaStudentima se preporučuje da posjete web-sajt univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

Dostupna ponuda predmeta na nivou osnovnih studija:

https://drive.google.com/file/d/1Z95gZysBFEQpph720WKG2iOOMfKBPQ8b/view

https://atssb.edu.rs/os-zastita-zivotne-sredine/

Dostupna ponuda predmeta na nivou master studija:

https://atssb.edu.rs/master-strukovne-studije/

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

 Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 13. februar 2023.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.