Metalurško-tehnološki fakultet, 08.11.2019

Intenzivni kurs „Interkalatni materijali za litijum-jonske baterije“ 

U utorak 12. novembra u 14 h u Sali 101 na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore biće održano uvodno predavanje intenzivnog kursa za studente „Interkalatni materijali za litijum-jonske baterije“ u okviru dvomjesečnog projekta „Materijali za skladištenje energije“, finansiranog od strane Ministarstva nauke Crne Gore.

Kurs će držati dr Milica Vujković, viši naučni saradnik na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu. Pozivaju se zainteresovani studenti svih univerziteta u Crnoj Gori da prisustvuju. Prisustvo predavanju je potrebno radi uspješne realizacije eksperimentalnih vježbi koje su planirane u okviru kursa.

Broj posjeta : 247