Metalurško-tehnološki fakultet, 04.03.2020

Projekt PREMUROSA 

Projekt PREMUROSA, finansiran od strane Evropske komisije u okviru programa Horizon 2020 (Marie Sklodovska-Curie Action Innovative Training Netvork), je otvoren za konkurisanje za 13, u potpunosti finansiranih, doktorskih pozicija (istraživač u ranoj fazi, ESR), sa atraktivnim dodatnim aktivnostima obuke i putovanjima, uz laboratorijski i istraživački budžet. Jedna od stipendija je na temu: "Biomimetic bioreactor systems as physiologically relevant environments" na Tehnolosko-metalurskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, u grupi prof.

dr Bojane Obradović.

 

https://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/dottorato-di-ricerca/project-premurosa

Broj posjeta : 79