Metalurško-tehnološki fakultet, 15.03.2020

Obavještenje za studente 

Studentska služba MTF-a će raditi svakog radnog dana od 9h-11h, u slučaju da vam treba lični kontakt sa službenikom studentske službe. A za sve ostale slučajeve gde lični kontakt nije neophodan možete se obratiti mailom na sledećoj adresi: studentskasluzba.mtf@gmail.com 

 

Broj posjeta : 343