Metalurško-tehnološki fakultet, 15.06.2020

Kandidat MSc Stojan Božović, javno će braniti doktorsku disertaciju 

UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U PODGORICI

 

 

O B A V J E Š T A V A

 

 Kandidat MSc Stojan Božović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

„Sinergijski efekat ekološki prihvatljivih inhibitora na koroziju metalnih materijala u hloridnom medijumu“,

 

 

dana 03. jula 2020. godine, sa početkom u 11,00 časova, u Sali 505, V sprat Metalurško-tehnološkog fakulteta, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Ivana Bošković,

vanredni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, predsjednik,

  1. Prof. dr Veselinka Grudić,

redovni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, mentor,

  1. Prof. dr Sanja Martinez,

redovni profesor, Fakultet za kemijsko inžinjerstvo i tehnologiju, Zagreb, komentor,

Broj posjeta : 97