Metalurško-tehnološki fakultet, 22.07.2020

rang liste drugog upisnog roka, jul 2020. 

Kandidati koji su stekli pravo na upis potrebno je da nam preporučenom poštom dostave sledeće:

  • INDEX (novi sa uredno popunjenom prvom stranom)
  • DVIJE IDENTIČNE FOTOGRAFIJE u boji, od kojih jednu zalijepiti u index na predviđeno mjesto
  • DVA PRIJAVNA LISTA ŠV 20 (kupuju se u knjižarama i potrebno je oba popuniti pre slanja)

Potrebno je što prije poslati naznačena dokumenta na našu adresu:

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Bul. Džordža Vašingtona bb,
8100 Podgorica

Dokumenti

Broj posjeta : 539