Metalurško-tehnološki fakultet

KONKURS za upis na akademske postdiplomske magistarske studije
 

UNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

PODGORICA

 

 

r a s p i s u j e  

 

KONKURS 

 

za upis na akademske postdiplomske magistarske studije, u studijskoj 2020/21. godini – II upisni rok. Detaljnije u prilogu objave.

Dokumenti

Broj posjeta : 395