Građevinski fakultet, 24.10.2018

Prvi kolokvijumPrvi kolokvijum iz fizike će se održati u srijedu 31.10.2018 u 08:00 (sala 106). 

Studenti moraju doći 15 minuta prije početka ispita. Na ispitu svaki student

mora da ima digitron, hemijsku olovku i neki od ličnih dokumenata (lična karta 

ili pasoš).