Istorijat
Istorijat

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, kao posebna jedinica Univerziteta Crne Gore osnovan je 2008. godine. Nastao je transformacijom tri studijska programa: fizičku kultura, sportski novinari i sportski treneri koji su radili do tada u sklopu Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Fakultet je u četvorogodišnjem trajanju osnovan 1999. godine u sastavu Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Image

Odmah nakon oslobođenja (1947-1948), Vlada Crne Gore donijela je odluku o otvaranju Više pedagoške škole na Cetinju, pri kojoj je formiran i Odsjek za fizičko vaspitanje i nauku o čovjeku u dvogodišnjem trajanju. Tradiciju ovog studija baštini današnji Fakultet za sport i fizičko vaspitanje.

Image

Reformisani Odsjek za fizičku kulturu nastavlja da se razvija sa sjedištem u Nikšiću od 1963. godine u okviru Nastavničkog, a kasnije Filozofskog fakulteta, sve do studijske 2008/2009. godine kada je konačno zaživio Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, smješten u novoj zgradi na 2197 m2 sa svim sadržajima za izvođenje nastave na savremen način i po visokim standardima.

Image

Upisujemo kreativne, sposobne i zdrave mladiće i djevojke koji žele svestran razvoj ličnosti uz moto „Zdravlje i znanje”. Fizičko vaspitanje i sport predstavljaju naučnu oblast koja spada u najsloženije oblasti istraživanja, koja su aktuelna na početku trećeg milenijuma. Prvo zbog toga što za objekat imaju čovjeka, jednu vrlo složenu bio-psiho-socijalnu strukturu, čije fiziološke procese i psihičko funkcionisanje savremena nauka nije do kraja istražila, iako nauka raspolaže sredstvima visokog tehnološkog dometa, ona se praktično nalazi tek na početku poznavanja složene strukture, koja se zove čovjek. O tome će se na našem fakultetu uvijek voditi računa i težiti dostizanju standarda razvijenih zemalja.

Image

Fakultet raspolaže sa Centrom za dijagnostikovanje u sportu, internet salom, sportskom bibliotekom, studentskim klubom, amfiteatrom, učionicama, savremenim kabinetima...

Pored osnovnih organizovane su specijalističke postdiplomske i specijalističke magistarske studije, kao i doktorske studije.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.